Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας Αεροπλάνο.