Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2021

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της τοποθεσίας σημαίνει αποδοχή των παρόντων όρων και των Ορων Χρήσης. Στην περίπτωση που οι όροι τροποποιηθούν, θα τροποποιηθεί και η ημερομηνία ενημέρωσης που αναγράφεται ανωτέρω. Για το λόγο αυτό, συστήνουμε να ελέγχετε την ημερομηνία ενημέρωσης που αναγράφεται ανωτέρω κάθε φορά που επισκέπτεστε την τοποθεσία. Παρακαλούμε διαβάστε τους Ορους Χρήσης για λεπτομερέστερη ενημέρωση σχετικά με την γενικότερη πολιτική μας σε ότι αφορά την χρήση της τοποθεσίας στο διαδίκτυο από τους επισκέπτες μας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ritsatsontaki.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται από τους επισκέπτες της τοποθεσίας (αιτήσεις εργασίας, βιογραφικά κλπ) θα γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Gran Abrazo θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την αξιολόγηση των αιτούντων από το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού της. Ότι τα δεδομένα αυτά δύναται η άνω εταιρία να χρησιμοποιήσει και για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

Η ασφάλεια των δεδομένων σας διασφαλίζεται μέσω της πιστοποίησης SSL που διαθέτει από τον Νοέμβριο του 2016 η παρούσα ιστοσελίδα. Έτσι οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μας στείλετε, να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παραποιηθούν ή κλαπούν από κάποιον τρίτο. Για περισσότερες λεπτομέριες, πατήστε πάνω στο πράσινο εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης εκεί που γράφει “SSL Πιστοποίηση”

Ότι στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχει πρόσβαση η εταιρία Gran Abrazo. Τα δεδομένα αυτά δεν θα ανακοινώνονται περαιτέρω σε τρίτους.

GDPR (ΓΚΠΔ)

Σχετικά με τον κανονισμό και την προστασία των δεδομένων

Γενικό πλαίσιο

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, θα ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι

  • οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
  • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Σελίδα Αίτησης Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

Οτι έχετε δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των άρθρων 11 έως 13 του νόμου 2472/1997, για την άσκηση των οποίων μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, οδός Γαβαλάδων 6, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-228664

Διασυνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες (links)

Σας ενημερώνουμε ότι, αποκλειστικά προς διευκόλυνσή σας, σας παρέχουμε υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές τοποθεσίες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ούτως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων τους. Η πρόσβαση σε αυτές πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε πληροφορία στις τοποθεσίες αυτές.

Ανήλικοι

Συνιστούμε στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα μας είναι κατάλληλη για ανηλίκους και δεν εμπεριέχει άσεμνο υλικό ή άλλο που προσβάλει πρόσωπα ή καταστάσεις.

Ασφάλεια

Η εταιρία μας καταβάλλει κάθε εύλογη εμπορικά και τεχνολογικά προσπάθεια στην τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται με σκοπό να προστατεύσει τα εν λόγω δεδομένα από οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, αθέμιτη χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή από μή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Διεύθυνση έδρας της εταιρείας:

Gran Abrazo
ETCY I.K.E.
Στεφ. Νικολαΐδη 29
71305, Ηράκλειο Κρήτης
Α.Φ.Μ. 801418207
Τηλ. 2810 258418, 6976 976547
info@granabrazo.gr